Сенилни хемангиоми на устните - снимки

Сенилни хемангиоми на устните са известни лезии на 2-20 мм в диаметър, бледо синкаво, намиращ се в долната устна.

Сенилни хемангиоми на устните - признаци и симптоми

Няколко проучвания показват, че хемангиоми са резултат на ефект на ангиогенния растежен фактор. Основен фактор за растежа на фибробластите (bFGF) и VEGF пратеник РНК са регламентирани актуализирани пролиферативни хемангиоми. TGF-B РНК остава ниска и в двете пролиферативни и еволвентни хемангиоми. VEGF се намират главно в pericytes и ендотелните клетки в пролиферативната

 

фаза. BFGF се намира в ендотелните клетки, в пролиферативен както и началото на involutional фаза. Други проучвания показват, че ангиогенния пептид, bFGF, е повишен в урината на бебета с пролифериращите хемангиоми.

Сенилни хемангиоми на устните - лечение

Лечението може да се извършва чрез: хирургична ексцизия, криотерапия, електрокаутеризация, лазерно лечение.