Diastema - obrázky

Diastema - odkazuje na vzdálenost, mezera mezi dvěma zuby, nejčastěji v horní přední zuby.

Diastema - Příznaky

Případ diastema je určena řadou faktorů, jako je například dědičnosti, periodontální onemocnění, které mohou mít vliv na šíří zuby. Hlavními příznaky jsou zhoršené estetické a některé související poruchy fonace.


Diagnóza se brát v úvahu velikost Diastema jako asymetrické nebo symetrické zuby jsou ovlivněny touto podmínkou.

Diastema - Léčba

Diastema léčba je založena na použití ortodontické léčby nebo kosmetické zubní metod.
V případě ortodontické léčby zahrnuje vyrovnání zubů pomocí řemínků, je metoda, která má smysl asi po dvou letech. Když diastema prostor je menší než jeden milimetr nebo milimetr, může být vzdálenost uzavřen tím, že kompozit pro každý zub. Pokud je prostor větší než jeden milimetr a pak může být úspěšně použit porcelánové fazety k uzavření mezery mezi zuby. Fazet výhodou je rychlost postupu, alespoň dvě návštěvy u zubního lékaře.