Erysipeloid - εικόνες

Erysipeloid - εικόνες

copyright:
dermis.net

 

Erysipeloid - Μια μορφή της δερματίτιδας που προκαλείται από βακτήρια. Πρόκειται για μια μεταδοτική ασθένεια του δέρματος που εμφανίζεται όταν το κρέας ή ψάρι manipulaza ότι έχει μολυνθεί από βακτήρια Erysipelothrix rhusiopathiae, τα βακτήρια μπορούν να εισέλθουν στο δέρμα μέσω μια περικοπή ή γδάρσιμο και τη μόλυνση παράγει ένα κόκκινο χρώμα.

Erysipeloid - αίτια

είναι η κύρια αιτία της Erizipeloid:

Erizipeloid περιλαμβάνουν αυτά τα συμπτώματα που αναφέρονται παρακάτω:

Erysipeloid - Θεραπεία

Το αντιβιοτικό εκλογής για όλες τις τρεις μορφές erizipeloid είναι πενικιλίνη . Για ασθενείς αλλεργικός στην πενικιλίνη μπορούν να επιλέξουν στην κεφτριαξόνη, η σιπροφλοξασίνη ή ερυθρομυκίνη και ριφαμπικίνη.