Luftrøret kreft - bilder

Luftrøret kreft - bilder

copyright:
wikimedia.org

"Oversatt av Google Oversetter
Vennligst unnskylde feilene til språk"

Luftrøret kreft - er trachea kreft sjeldne og utgjør ca 0,1% (1 av 1000) av alle krefttilfeller. De mest vanlige kreftformer er plateepitelkarsinom og adenoid cystisk karsinom.

trachea (luftrør) er røret som forbinder munnen og nesen til lungene. Trachea er nakken og er i front av spiserøret (øsofagus). Det er ca 16 cm lang og 10-ringene er laget av tøffe fibrøst vev (brusk). Du kan føle dette hvis du trykker på forsiden av halsen.

Luftrøret kreft - årsaker

De vanligste symptomene er:

Disse symptomene er vanlige i mange andre forhold enn kreft. Det er imidlertid viktig å fortelle legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.

Luftrøret kreft - Behandling

Luftrøret kreftbehandling vil avhenge av flere faktorer, blant annet generell helse, plassering og størrelse på kreft og om den har spredd seg i kroppen. Den viktigste behandling for kreft er kirurgi og strålebehandling luftrøret. De kan gis alene eller i kombinasjon.