Språk kreft - bilder

 
Språk kreft - bilder

copyright:
ghorayeb.com

"Oversatt av Google Oversetter
Vennligst unnskylde feilene til språk"

Språk kreft - kan utvikle seg i noen del av språket.Den vanligste typen kreft er plateepitelkarsinom.Plateepitel celler er flate celler, huden som dekker din munn, nese, strupehode, skjoldbruskkjertelen og halsen.Plateepitelkarsinom er navnet gitt til en kreft som starter i disse cellene.

Språk kreft - årsaker

Språk kreft symptomer kan omfatte:

Språk kreft - Behandling

Som i mange andre krefttyper, betyr tidlig diagnostisering av kreft som det vil være mye lettere å kontrollere og til slutt helbredet.Tongue kreftbehandling vil avhenge av størrelse og om kreften har spredd seg til lymfeknutene i nakken.Behandling kan være: