Język Fissured - zdjęcia

Język Fissured - zdjęcia
zoom

copyright:
wikimedia.org

 
   

"Przetłumaczone przez Google Translator
Proszę wybaczyć błędy języka"

Język Fissured - jest warunkiem spotykane w populacji ogólnej, która charakteryzuje się rowki, które różnią się w głębi i są oznaczone wzdłuż grzbietowej i bocznej aspekty języka .


Język Fissured - Przyczyny i objawy

Warunek dotyczy tylko języka i jest elementem zespół Melkerssona-Rosenthala, który składa się triada spękana języka, zapalenie czerwieni warg i ziarniniakowe VII porażenia nerwów czaszkowych. Etiologia jest nieznana, ale jest podejrzenie wielogenowe model dziedziczenia.

Zmiany są zazwyczaj bezobjawowe, jeśli śmieci nie jest uwięziony w pęknięcia lub jeśli warunek nie występuje w połączeniu z geograficznego języka. Fissured język wpływa na badanie i rozciąga się do grzbietowej strony języka. głębokości pęknięcia Armadia jest różny, ale jest 6 mm. Spękania mogą być połączone oddzielenie lobules grzbietowej języka.

Język Fissured - Leczenie

Nie wymaga żadnego leczenia.