Bröstcancer - bilder

 
Bröstcancer - bilder

copyright:
wikimedia.org

"Översatt av Google Translator
Ursäkta misstag språket"

Bröstcancer - Vilket är en sjukdom i maligna celler bildas i bröstvävnaden. Bröstet består av Lobesia och kanaler. Varje bröst har 15 till 20 sektioner som kallas Lobesia, med mindre sektioner Lobesia Called lobules.

Bröstcancer finns i kvinnor som har Ibland gravida eller har precis fött barn. De flesta fall av sjukdomen inträffar runt en ålder av 50 år. Under de senaste 20 åren har ökat kraftigt sjukdomsfall, och spred sig bland unga kvinnor började växa.

Bröstcancer - orsaker

Breast Cancer symptomen varierar från person till person. Några symtom på bröstcancer omfattar:

Specifika symptom på invasiv bröstcancer är följande:

Bröstcancer - Behandling

De typer av behandling för bröstcancer är:
1. Kirurgisk excision - förfaranden för avlägsnande är:
- Borttagning av bröst knutor bevarade
- Borttagning av hela bröstet (mastektomi)
2. Strålning
3. Kemoterapi
4. Hormonbehandling med tamoxifen eller aromatashämmare år
5. Biologisk behandling med monoklonal antikropp blockerar HER-2 protein som (Ibland denna terapi används för att behandla bröstcancer metastasized som måste Övriga aktier av kroppen).