Lungcancer - bilder

Lungcancer - bilder

copyright:
wikimedia.org

Lungcancer - bilder

copyright:
wikimedia.org

"Översatt av Google Translator
Ursäkta misstag språket"

Lungcancer - en ökning av onormala celler i lungan. Dessa cancerceller förbundna med varandra bildar en tumör.

Tumörer kan vara godartade eller elakartade. De godartade är ofarliga de kirurgiskt kan tas bort. Maligna tumörer kan invadera och förstöra närliggande vävnader och organ, och kan spridas till andra delar av kroppen.

Det finns många olika typer av lungcancer. De nästa två är de vanligaste:

Lungcancer - orsaker

Upp till en fjärdedel av personer med lungcancer kanske inte har symtom. Dessa cancerformer brukar identifieras övrigt när en lungröntgen utförs av en annan anledning.

 

Symtom på primär lungcancer hosta, hosta upp blod, bröstsmärtor och andnöd.

Lungcancer - Behandling

Behandling för cancer kan innebära kirurgiskt avlägsnande av lungcancer, kemoterapi eller strålbehandling. Och kombinationer av dessa behandlingar. Beslutet om vilken behandling som är lämplig för en viss individ bör ta hänsyn till plats och omfattning av tumören och patientens allmänna hälsa.