Små tarmcancer - bilder

"Översatt av Google Translator
Ursäkta misstag språket"

Små tarmcancer -är en sällsynt form av cancer uppstår när cancerceller finns i vävnader i tunntarmen.Det finns flera typer av cancer i tarmen, är den vanligaste adenocarcinom.Förutom adenocarcinom, andra typer av cancer är tunntarmen sarkom (tumörer börjar i bindväven eller stödja), carcinoid, gastrointestinala stromacellstumörer och lymfom (börjar immunsystemet celler).

Små tarmcancer - Symtom

- Även om tarmcancer är sällsynt, är det viktigt att vara medveten om potentiella tecken och symtom på sjukdomen.Tarmcancer kan vara svårt att smälta maten och kan orsaka tumör blödning och svart avföring.Många av de symptom i samband med tarmcancer kan också resultera i andra problem såsom colon irritabile (IBS) och magsår.

Symtom på tarmcancer är:

Små tarmcancer - behandling

Den vanligaste formen av tarmcancer behandling inkluderar kirurgi, strålning och kemoterapi.Kirurgi är den äldsta formen av behandling med fysisk borttagning av cancer och i många fall, och en del vävnad runt omkring.Strålning används ofta i kombination med andra behandlingsalternativ, eller när kirurgiskt avlägsnande av cancer är inte möjlig.Strålbehandling innebär att man använder högenergistrålar att döda eller långsam tumörtillväxt.Som strålbehandling, kemoterapi används ofta i kombination med andra behandlingsalternativ.Cytostatika är en kombination av kemikalier som används för att döda eller långsam tumörtillväxt.