Språk cancer - bilder

 
Språk cancer - bilder
zoom

copyright:
ghorayeb.com

"Översatt av Google Translator
Ursäkta misstag språket"

Språk cancer - kan utvecklas i någon del av språket.Den vanligaste typen av cancer är skivepitelcancer.Skivepitelcancer celler är platta celler i huden som täcker munnen, näsan, struphuvudet, sköldkörteln och halsen.Skivepitelcancer är namnet på en cancer som börjar i dessa celler.

Språk cancer - orsaker

Språk cancer symptom kan vara:

Språk cancer - Behandling

Liksom i många andra cancerformer, betyder tidig diagnos av cancer att det blir mycket lättare att kontrollera och så småningom läkt.Tungan cancerbehandling kommer att bero på storleken och om cancern har spridit sig till lymfkörtlarna i nacken.Behandling kan vara: