Struphuvudet Cancer - bilder

 
Struphuvudet Cancer - bilder

copyright:
wikimedia.org

"Översatt av Google Translator
Ursäkta misstag språket"

Struphuvudet Cancer - kan utvecklas i varje region i struphuvudet.De flesta larynx cancer är skivepitelcancer epitel, består ett tunt foder i struphuvudet av platta celler.Denna typ av cancer som kallas skivepitelcancer.

Vissa andra typer av cancer i struphuvudet kan bildas i körtlar (adenocarcinom) eller vävnader (chondrosarcomas).Larynxcancer är också ofta i allmänhet klassificeras som huvud-och halscancer.

Struphuvudet Cancer - orsaker

- Symtom på cancer i struphuvudet kan bero på den region som är installerad i struphuvudet cancer ..Till exempel cancer pote påverkar stämband och kan också orsaka heshet eller andra förändringar röst.Några av symtomen vid cancer i struphuvudet är ont i halsen eller ihållande hosta initialt kan verka som symptom på förkylning.

Mer specifikt kan larynxcancer orsaka följande symtom:

Struphuvudet Cancer - Behandling

Kirurgi, strålbehandling och kemoterapi är tre vanliga former av behandling för cancer i struphuvudet.