Urinblåsecancer - bilder

Urinblåsecancer - bilder

copyright:
wikimedia.org

"Översatt av Google Translator
Ursäkta misstag språket"

Urinblåsecancer - De allra flesta av cancer i urinblåsan diagnostiseras i ett tidigt skede och för cancer i urinblåsan är behandlingsbar. Men även i tidigt stadium cancer i urinblåsan sannolikt att återkomma.

Därför är cancer i urinblåsan överlevande ofta testas för att söka efter återfall av cancer i urinblåsan i flera år efter behandlingen.

Urinblåsecancer - orsaker

Blåscancer kan ha följande symtom:

Urinblåsecancer - Behandling

Cancerbehandling alternativ beror på stadiet av cancer i urinblåsan, allmänt hälsotillstånd.