Ögonlocksplastik - bilder

"Översatt av Google Translator
Ursäkta misstag språket"

Ögonlocksplastik - är kirurgisk modifiering av ögonlocket. Överskott vävnad såsom hud och fett tas bort eller flyttas, kan stärkas och muskler sido och senor. Det kan vara både en funktionell och kirurgisk kosmetisk en.

Ögonlocksplastik - Förfarande

- Operation för att avlägsna överflödig hud, påsar under ögonen, höja den yttre ögonvrån görs med hjälp av olika snitt bestäms av kirurgen. Denna operation kan utföras både under lokalbedövning och narkos.

Ögonlocksplastik - Återvinning

Återhämtningsprocessen efter en ögonlocksplastik kan ta upp till flera veckor. Patienterna kommer att få utbildning under vård i hemmet och får ofta smärtstillande lindra smärta orsakad av snitt.