Bowens sjukdom - bilder

Bowens sjukdom - bilder
zoom

copyright:
wikimedia.org

"Översatt av Google Translator
Ursäkta misstag språket"

Bowens sjukdom - är en form av intraepidermal cancer, en elakartad tumör av keratinocyter. Bowens sjukdom kan så småningom utvecklas till invasiv skivepitelcancer.

Bowens sjukdom - orsaker

Bowens sjukdom kan uppträda plötsligt eller från en redan existerande aktinisk keratos. Orsaken är troligen multifaktoriell.

Bowens sjukdom - Behandling

Varje behandling modalitet har fördelar och nackdelar. Den bästa behandlingen alternativet omfattar en analys av olika faktorer såsom lesion storlek, antal, yta, grad av funktionsnedsättning. Bland de kirurgiska metoder används också: enkel excision, Mohs mikrografisk kirurgi (utmärkt metod för större lesioner), skrapning och electrodesiccation, kryoterapi och laser ablation.