Malakoplakia - bilder

Malakoplakia - bilder

copyright:
webpathology.com

 

 

"Översatt av Google Translator
Ursäkta misstag språket"

Malakoplakia - är ett inflammatoriskt tillstånd yttrar sig som en plakett eller en liten knöl som vanligtvis drabbar könsorganen tarmkanalen men sällan och kan innebära huden.

Malakoplakia beskrevs första gången i början av 1900 som en mjuk gula kort, som sågs som kantar urinblåsan. Mikroskopiskt, är malakoplakia kännetecknas av förekomsten av skummiga histiocyter med distinkt basofila inneslutningar, som är kända som organ Michaelis - Gutmann.

Malakoplakia - orsaker

Malakoplakia tros vara resultatet av otillräcklig bakteriedödande makrofager eller monocyter, att fel phagolysosomal aktivitet. Delvis smält bakterier ansamlas i monocyter eller makrofager och leda till avsättning av kalcium och järn på återstående bakteriella glykolipiden. Förekomsten av basofila integration leder struktur, kropp Michaelis - är Gutmann, anses patognomona för malakoplakia.

Riskfaktorer för utveckling av malakoplakia innehålla följande:


Vanliga symtom:

Malakoplakia - Behandling