Paronyki brottsling - bilder

Paronyki brottsling - bilder
zoom

copyright:
wikimedia.org

 

"Översatt av Google Translator
Ursäkta misstag språket"

Paronyki brottsling - hänvisar till inflammation i nageln. Det kan vara akut eller kronisk.

Paronyki brottsling - orsaker

Akut paronyki kan utvecklas i ett par timmar i närheten av den plats där nageln blir smärtsamt, röda och svullna. Ibland gul pus visas under nageln eller i närheten av det. I vissa fall akut paronyki åtföljs av feber och smärtsam körtlarna under armarna.
Orsaken är oftast Staphylococcus aureus . Akut paronyki försvinner oftast inom några dagar, och sällan återkommer.

Kronisk paronyki:
-Beror i första hand Candida albicans
-Andra orsaker är kronisk paronyki sällsynt virus, bakterier och mykobakteriella
-Metastatisk cancer, skivepitelcancer och melanom subunghial
-Kan förekomma hos personer som upprepade gånger utsätter sina våta händer att upprepad kontakt med irriterande ämnen som syror och baser är ljus och andra kemikalier
-Andra sjukdomstillstånd i samband med paronyki inkluderar psoriasis, mukokutan candidiasis, läkemedelstoxicitet för retinoider och proteashämmare
-Indiavirul är ett antiretroviralt som orsakar paronyki i personer som behandlas för hiv.

Paronyki brottsling - Behandling

Följande åtgärder skulle kunna förbättra paronyki.