Rhinoscleroma - bilder

"Översatt av Google Translator
Ursäkta misstag språket"

Rhinoscleroma - är en ovanlig kronisk sjukdom (långsamt) inflammatoriskt tillstånd som orsakas av bakterier som kallas Klebsiella rhinoscleromatis .

Rhinoscleroma kännetecknas av granulomatös svullnad i näsan och andra delar av luftvägarna, såsom näsans bihålor, mun, läppar, struphuvud, luftstrupe, luftrör. Sjukdomen har anlitats av inandning av förorenat droppar eller material och förekommer vanligen hos patienter i åldern 10-30 år.

Rhinoscleroma - orsaker

Sällsynta kronisk sjukdom (långsamt) inflammatoriskt tillstånd som orsakas av bakterier som kallas Klebsiella rhinoscleromatis .

Den kliniska bilden innehåller följande påståenden:
-Nästäppa, rinnsnuva, näsblod
-Dysfagi, nasal deformitet, anosmi
Andningssvårigheter, som fortskrider till stridor
Anestesi-mjuka gommen, heshet.

Rhinoscleroma - Behandling

Rhinoscleroma behandlas med långsiktiga antibiotika och kirurgiska ingrepp hos patienter med symtom på luftvägsinfektion obstruktion.

  1. Antibiotika som används är till exempel streptomycin, tetracyklin, rifampicin, trimetoprim - sulfametoxazol, och ciprofloxacin. Antibiotikabehandling ensam kan räcka när sjukdomen är i tidigt skede. Antibiotika är oftast nödvändiga för månader eller år för att förebygga återkommande infektioner.
  2. När granulomatös lesioner eller ärr är närvarande, krävs ofta operation.