HIV / AIDS - bilder

HIV / AIDS - bilder

copyright:
wikimedia.org

HIV / AIDS - bilder

copyright:
wikimedia.org

"Översatt av Google Translator
Ursäkta misstag språket"

HIV / AIDS - eller humant immunbristvirus orsaka AIDS genom att infektera och skada för vissa delar av kroppen mot infektioner leda till nedsatt immunitet. HIV är ingraverad på kroppens förmåga att bekämpa virus, svampar och bakterier som orsakar sjukdomen. Detta gör att kroppen sårbara för vissa sjukdomar som kroppen normalt skulle motstå. Viruset angriper specifika lymfocyter som kallas T-hjälparceller celler som kallas T-celler, penetrera och multiplicera dem. Med den ökade multiplikation när den har förmågan att ändra strukturen och därmed viruset blir mer motståndskraftigt mot läkemedelsbehandling.

HIV / AIDS - tecken och symtom

HIV / AIDS - Behandling

Hittills finns ingen ingen bot mot aids, men vissa regimer drogen, kombinera droger som AZT (Retrovir) med ritonavir eller Norvir visa sig vara effektiva för att förbättra immunitet och hålla infektioner borta och förlänger därmed livet för många AIDS-patienter. Kombination läkemedelsbehandling har fått många människor i åratal, men det är fortfarande oklart hur länge dessa läkemedel är effektiva, särskilt sedan effektivitet varierar avsevärt från person till person.