Duane syndrom - bilder

Duane syndrom - bilder

copyright:
wikimedia.org

"Översatt av Google Translator
Ursäkta misstag språket"

Duane syndrom - heter Duane indragning syndrom är effekten av ögonmuskelproblem som leder till onormala ögonrörelser. De som lider av detta tillstånd svårt att vrida en eller båda av sina ögon.

Duane syndrom - orsaker

Duane syndrom fall kan bero på dålig utveckling under graviditeten i den sjätte veckan när fostret utvecklas mindre delar av hjärnstammen. I detta fall är den sjätte kranialnerven ansvarig för lateral rectus av ögat med vilken ögat kan rotera örat inte utvecklas tillräckligt. Du kan också vilja den tredje hjärnnerven inte är fullt utvecklad.
Duane syndrom finns både flickor och pojkar, men oftare hos pojkar, är ögat som oftast drabbas vänster. Nästan en tredjedel av patienterna har

båda ögonen påverkade. Duane syndrom är närvarande vid födseln, men nittio procent av fallen inte är relaterade till familjens historia.

Duane syndrom - Behandling

- Duane syndrom behandling görs genom kirurgi, men i de flesta fall operation inte krävs.

Kirurgi görs för att minska skelning, ta bort huvudet position som patienten har. Kirurgi löser inte problemet hundra procent men ta med en viss förbättring.