Iridocyklit - bilder

Iridocyklit - bilder

copyright:
onjoph.com

"Översatt av Google Translator
Ursäkta misstag språket"

Iridocyklit - är inflammation i ögat som täcker iris och ciliarkroppen (precis bakom iris är).

Iridocyklit - orsaker

iridociclitei orsakar kan vara en rad medicinska tillstånd som: toxocariasis, malaria, toxoplasmos, intraokulär främmande kropp, sekundär syfilis, cat scratch fever, ulcerös kolit, kronisk juvenil artrit
sklerit, osv.
Symtom - inklusive viktigaste symptomen är röda ögon, ögonsmärta, dimsyn svårt, iris missfärgning, ljuskänslighet (fotofobi).

Diagnos är genom läkare specialitet av en specialist ögonundersökning inklusive fundus undersökning för att ta bort den bakre iridocyklit som identifierar förekomsten av vita fläckar på näthinnan. Den använder flera lab tester för att ta reda på vilken sjukdom är den främsta orsaken.

Iridocyklit - Behandling

iridociclitei medicinsk behandling kan bestå av ögondroppar, glukokortikoidsteroider eller oral behandling. Administration av kortikosteroider görs endast om det finns sår på hornhinnan. Im mer allvarliga fall av sjukdomen inte regredierar kan användas antimetabolit-läkemedel.