Optikusatrofi - bilder

Optikusatrofi - bilder

copyright:
fiona-bot.com

"Översatt av Google Translator
Ursäkta misstag språket"

Optikusatrofi - är ett tillstånd där den optiska nerven näthinneganglieceller dö sker detta helst längs synnerven. Synnerven är ansvarig för sändning av information från näthinnan till hjärnan. Optic atrofi kan leda till synförlust.

Optikusatrofi - orsaker

orsaker - alla tillstånd som skadar gangliecell funktionen kan på sikt medföra optikusatrofi. Vanliga orsaker är: retrobulbar optikusneurit (på grund av multipel skleros), kronisk glaukom, vissa kompressionsskador.
Symtom - perifer eller central synförlust.

Diagnos - utförs av en ögonläkare med hjälp av optisk tomografi eller genom ytterligare undersökningar för att testa synfältet och färgtest. Beroende på resultaten kan göras mer detaljerade undersökningar för att visa att det finns en tumör eller identifiering av genetiska avvikelser genom blodprov.

Optikusatrofi - Behandling

Behandlingen beror på vilken sjukdom som ledde till optikusatrofi - i alla fall optikusatrofi är oåterkallelig och behandling kommer att rikta stoppa eller begränsa utvecklingen av atrofi.