Skelning - bilder

"Översatt av Google Translator
Ursäkta misstag språket"

Skelning - eller på skelning, är ett tillstånd där båda ögonen inte kan titta på ett objekt på samma gång.

Beroende på i vilken riktning ögon skelning klassificeras:
- Riktning inåt ögat kallas krympling.
- Direkt utkik kallas extropia.
- Ögon uppåt kallas hypertoropie.
- Riktning i ögat kallas hypotropia ner.
Skelögdhet om de upptäcks i tidigt stadium kan korrigeras med mycket tillfredsställande resultat.

Skelning - orsaker

orsaker - oftast skelning orsakas av problem ögonmusklerna eller nerver som skickar signaler till de muskler träffas och / eller område i hjärnan som ansvarar för ögonrörelser. Patienter som har familjen släktingar som föräldrar eller syskon som lider av detta villkor är mer benägna att utveckla skelning.

Andra orsaker kan bero på att vissa medicinska tillstånd som Downs syndrom, cerebral pares eller stroke. Diagnosen ställs av en specialistläkare synundersökning ordentligt.

Skelning - Behandling

Vid behandling av skelning finns det flera alternativ som leder till förbättrade vyer och koordination öga, såsom prismatiska linser, glasögon och kontaktlinser eller kirurgiskt behandla muskler. Kirurgisk behandling kan bestå i att ändra längd eller position de drabbade musklerna att anpassa ögonen också.