Επικοινωνία

- Μην δίνετε βοήθεια / ιατρικές συμβουλές μέσω Διαδικτύου, συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
- Να μην απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας.


- Για οποιαδήποτε άλλα θέματα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Kontakt